Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Kladně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 15c07a6e-8fcc-4538-b0d5-48ccb7f61b8c a s
běžným číslem 40322/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kladně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kindlová Lenka, Okresní soud v Kladně

2 přílohy

Pan

David Havlík

 

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám zasílám přípis tiskového
mluvčího trestního oddělení  zdejšího soudu JUDr. Ivo Poštolky.

 

Lenka Kindlová

sekretariát Okresního soudu v Kladně

správce majetku, vedení rejstříku Si

Tel: +420 312 278 784

        + 420 777 471 474

e-mail: [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz/oskld

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/oskld