Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem daff857d-3bba-461d-a8f3-76069cbd05ba a s
běžným číslem 43349/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem daff857d-3bba-461d-a8f3-76069cbd05ba a s
běžným číslem 43349/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:12 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:45:23, bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 36/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 08:14:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krejčová Jana, Okresní soud v Karlových Varech

5 příloh

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary

 

telefon: 377 867 211-ústředna, fax: 377 867 297

e-mail : [1]Instituce [Okresní soud v Karlových Varech vyžaduje e-mail]

 

 

 

[2]David Havlík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis značky Naše značka Karlovy Vary dne
  45 Si 36/2016 29.07.2016

 

 

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

            K Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. doručené soudu dne
22.07.2016 zasíláme spisové značky spisů, ve kterých bylo postupováno dle
§ 368 tr. ř. za období od 01.01.2013 do současné doby.

 

            Pokud by soud zasílal anonymizovaná rozhodnutí v celkovém
počtu 2 332, musel by s ohledem na rozsah informaci zpoplatnit.

 

            S pozdravem

 

                                                                             
JUDr. Dagmar Mikolášová

                                                          předsedkyně
Okresního soudu v Karlových Varech

 

 

 

2 přílohy

 

References

Visible links
1. mailto:eInstituce [Okresní soud v Karlových Varech vyžaduje e-mail]