David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Jihlavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem e7202dc7-6d60-49ef-9a05-347c026277a7 a s
běžným číslem 24504/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jihlavě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jihlavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem e7202dc7-6d60-49ef-9a05-347c026277a7 a s
běžným číslem 24504/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:17 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:43:06, bylo přiřazeno ke spisové značce "50 SI 60/2016" a
ke zpracování dne 01.08.2016 v 06:55:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jihlava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semrádová Kateřina, Okresní soud v Jihlavě

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu
vedena pod sp. zn. 50 Si 60/2016.

 

S pozdravem

 

Kateřina Semrádová

správkyně aplikace

Okresní soud v Jihlavě

tel.: 567 563 130

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]