Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 244738de-4286-4976-8361-95e9d1852dce a s
běžným číslem 24523/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 244738de-4286-4976-8361-95e9d1852dce a s
běžným číslem 24523/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:16 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:33:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "33 SI 33/2016" a
ke zpracování dne 22.07.2016 v 16:43:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jablonec nad Nisou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bubeníková Andrea, Okresní soud v Jablonci nad Nisou

5 příloh

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.

 

Zdvořile Vás žádám o potvrzení přečtení této zprávy.

Pokud tak obratem neučiníte, bude přistoupeno k náhradnímu způsobu
doručení dle ustanovení § 19 odst. 8 a 9 správního řádu (tj. bude Vám
doručováno prostřednictvím České pošty).

 

 

Děkuji a jsem s pozdravem

 

 

Andrea Bubeníková

úseková vedoucí

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mírové náměstí 5

466 59  Jablonec nad Nisou

Tel. kancelář +420 483 337 014

Tel. služební  +420 773 026 577

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]