David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem fde8cbe6-d300-4c0d-8f74-1960063c0821 a s
běžným číslem 31029/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Záveská Martina, Okresní soud Praha-východ

3 přílohy

Dobrý den,

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb – seznam sp.zn. věcí,

v nichž bylo postupováno dle § 368 tr. řádu.

 

S pozdravem

           Martina Záveská

             dozorčí úřednice

  správkyně aplikace ISAS, CEPR

                            .

      Okresní soud pro Prahu-východ

    112 97  Praha 1, Na poříčí 20/1044

                    (: 221 729 340

                    (: 737 244 371

e-mail:[emailová adresa]