Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud Frýdek-Místek jako součástsérie poslané 100 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem e94a5784-e68f-450d-9d9a-d2141eff31bd a s
běžným číslem 48605/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem e94a5784-e68f-450d-9d9a-d2141eff31bd a s
běžným číslem 48605/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:07 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:33:01, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 53/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 07:54:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

2 přílohy

Vážený pane,  Vaši žádosti bylo zcela vyhovováno. Připojujeme  sdělení
spolu se seznamem spisových značek rozhodnutí.

 

Tímto považujeme Vaši žádost za zcela vyřízenou.

 

Potvrďte obratem doručení a přečtení zprávy.

 

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

pověřena vyřizováním žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

tel. kontakt 558411219