Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 9 jako součástsérie poslané 100 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem a23c01d3-a4d4-4616-8e65-2bb141bf15c6 a s
běžným číslem 45582/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hradcová Ilona, Obvodní soud pro Prahu 9

2 přílohy

39 Si 177/2016

 

      Na základě žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/99 Sb.,
zasílám v příloze vygenerovaný seznam trestních věcí vedených zdejším
soudem, ve kterých bylo postupováno dle § 368  tr.ř..

 

Hradcová Ilona, tel. 251 44 3242

Sekretariát správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 9

Justiční areál Na Míčánkách

28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10