Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o rozhodnutí soudu o zahlazení odsouzení u všech odsouzených v trestní věci 6 T 63/2000 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu 2 To 26/03, byť v anonymizované podobě. Žádám o zaslání informace v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o
zahlazení odsouzení" s evidenčním číslem
28eec0ca-070c-4ea6-8cca-6340de45602c a s běžným číslem 39797/2018 bylo
doručeno dne 01.05.2018 13:39:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze