Rozhodnutí o přestupcích

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Statutární město Teplice měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tomáš Novák

Povinný subjekt: Statutární město Teplice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí všech rozhodnutí o přestupcích, kterých se dopustila osoba Miloslava Kaslová. Veškeré údaje postačí v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Novák

E-PODATELNA, Statutární město Teplice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o přestupcích“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
41595 Teplice
tel.: +420 417 510 111
fax: +420 417 510 998
e-mail: Instituce [Statutární město Teplice vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná)
web: http://www.teplice.cz/
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu všechny s povolenou velikostí max. 5242880 bytů.

E-PODATELNA, Statutární město Teplice

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o přestupcích“ bylo doručeno 17.05.2021 16:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MgMT/053138/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Statutární město Teplice
náměstí Svobody 2/2
41595 Teplice
tel.: +420 417 510 111
fax: +420 417 510 998
e-mail: Instituce [Statutární město Teplice vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná)
web: http://www.teplice.cz/