Rozhodnutí o povolení předčasného užívání fotovoltaické elektrárny Mrlínek II.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Město Bystřice pod Hostýnem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie Rozhodnutí Stavebního úřadu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem sp. zn. SÚ330/634/2010-Mr-4-Př. už 36/822, č.j. MUBPH 25761/2010 o povolení předčasného užívání stavby fotovoltaické elektrárny Mrlínek II. ze dne dne 16. 12. 2010

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informace pro všechny,

1 příloha

Vážený pane,

v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, k Vaší žádosti ze dne 6. 6. 2014 v příloze zasíláme
požadovanou kopii rozhodnutí sp.zn. SÚ330/634/2010-Mr-4-Př.už-36/822, č.j.
MUBPH 25761/2010 z 16.12.2010.

S pozdravem

Ing. Ludmila Dostálová

vedoucí Odboru ÚP a SŘ

MěÚ Bystřice pod Hostýnem

za správnost vyhotovení:

Iveta Mráčková

referent Odboru ÚP a SŘ

MěÚ Bystřice pod Hostýnem

--------------040203050807070005000806
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=ISO-8859-2">
Vážený pane,<br>
<br>
v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu<br>
k informacím, k Vaší žádosti ze dne 6. 6. 2014 v příloze zasíláme<br>
požadovanou kopii rozhodnutí sp.zn.
SÚ330/634/2010-Mr-4-Př.už-36/822, č.j.<br>
MUBPH 25761/2010 z 16.12.2010.<br>
<br>
 <br>
<br>
S pozdravem<br>
<br>
 <br>
<br>
Ing. Ludmila Dostálová<br>
<br>
vedoucí Odboru ÚP a SŘ<br>
<br>
MěÚ Bystřice pod Hostýnem<br>
<br>
 <br>
<br>
za správnost vyhotovení:<br>
<br>
 <br>
<br>
Iveta Mráčková<br>
<br>
referent Odboru ÚP a SŘ<br>
<br>
MěÚ Bystřice pod Hostýnem<br>
</body>
</html>