Rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí Správy železnic o odmítnutí informace o programu správní rady a podkladech

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu osobních údajů

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání všech rozhodnutí, jimiž Váš úřad rozhodl o odvoláních proti rozhodnutí Správy železnic o odmítnutí informace o programu správní rady a podkladech k těmto jednáním. Podle informací na www.zdopravy.cz je odvolatelem Jan Sůra.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

posta@uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 31.8.2021 11:31:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí Správy železnic o odmítnutí informace o programu správní rady a podkladech elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 31.8.2021 11:31:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ODPOVĚĎ, PROSÍME NEODPOVÍDEJTE.
NOTICE: THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, PLEASE DO NOT REPLY.

31.8.2021 13:04:38

Vaše podání ze dne: 31.8.2021 11:31:50, podané na adresu el. podatelny Instituce [Úřad pro ochranu osobních údajů vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOOUX00EXQTH
Datum zaevidování: 31.8.2021 11:31:50
Vaše mailová adresa: [FOI #9103 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Úřad pro ochranu osobních údajů

4 přílohy

ukázat citované pasáže

> ------------------------------------------------