Rozhodnutí o odmítnutí informací

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Správa železnic

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Správa železnic měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Václav Pečený

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na www.zdopravy.cz jsem se dočetl o tom, že státní organizace Správa železnic odmítá poskytnout informace o programu správní rady a podkladech k tomuto jednání. Žádám o rozhodnutí odmítnutí poskytnutí (i částečném) informací panu Janu Sůrovi. Stačí anonymizované verze.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o odmítnutí informací byla doručena 2021-08-31 11:35:28.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1272480

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Drvota Tomáš, Ing., Správa železnic

Test

 

Ing. Tomáš Drvota

 

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství

 

úsek generálního ředitele

odbor právních činností

 

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1

T 972 235 775

M 725 345 959

E [1][emailová adresa]

[2]www.spravazeleznic.cz

 

 

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění
naleznete na adrese
[3]http://www.spravazeleznic.cz/dolozka.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.spravazeleznic.cz/
3. http://www.spravazeleznic.cz/dolozka