Rozhodnutí o odmítnutí informací

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Správa železnic měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Václav Pečený

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na www.zdopravy.cz jsem se dočetl o tom, že státní organizace Správa železnic odmítá poskytnout informace o programu správní rady a podkladech k tomuto jednání. Žádám o rozhodnutí odmítnutí poskytnutí (i částečném) informací panu Janu Sůrovi. Stačí anonymizované verze.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o odmítnutí informací byla doručena 2021-08-31 11:35:28.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1272480

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Drvota Tomáš, Ing., Správa železnic

Test

 

Ing. Tomáš Drvota

 

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství

 

úsek generálního ředitele

odbor právních činností

 

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1

T 972 235 775

M 725 345 959

E [1][emailová adresa]

[2]www.spravazeleznic.cz

 

 

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění
naleznete na adrese
[3]http://www.spravazeleznic.cz/dolozka.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.spravazeleznic.cz/
3. http://www.spravazeleznic.cz/dolozka