Rozhodnutí o odložení věci 1 KZN 364/2007

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozhodnutí o odložení věci 1 KZN 364/2007 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík