Rozhodnutí o části D29/7 Zásad územního rozvoje

Vaclav Klecanda vznesl tento dotaz dotaz na Jihočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Vaclav Klecanda

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zajímá mne jakým zpúsobem se dospělo v Zásadách územního rozvoje k položce D29/7, napojení měšice - čekanice (katastr města Tábor). Zda se projednávaly nějaké alternativy, popř. jaké a odůvodnění rozhodnutí. Nevim přesně o jaké dokumenty žádat, věřím, že dotaz je jasný, jinak rád doplním.

S přátelským pozdravem,

Vaclav Klecanda

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2018-02-28 14:39:54.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o části D29/7 Zásad ...
Identifikátor / Identier: KUCB0C13ISM9

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.2.2018 14:39:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o části D29/7 Zásad územního rozvoje elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.2.2018 14:39:54 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj ...

Vaše podání ze dne: 28.2.2018 14:39:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUCBX00PFGH9
Datum zaevidování: 28.2.2018 15:52:42
Vaše evidenční údaje: Klecanda Václav, Chýnovská 127/, 39156 Tábor

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdější...
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být p...

...

Jihočeský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUCBX00PI8RC
Značka : KUJCK 35157/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle z