Rozhodnutí o amnestii manažerů investiční skupiny Finnex

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozhodnutí o amnestii manažerů investiční skupiny Finnex Jiřího Keršlágera a Jiřího Langera

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o
amnestii manažerů investiční skupiny Finnex" s evidenčním číslem
d688878f-3990-4e87-ba7e-7c1e10301f9f a s běžným číslem 103498/2014 bylo
doručeno dne 22.05.2014 20:54:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.