Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o anonymizované rozhodnutí ve věci pod spisovým číslem MZDR 60188/2017-2/PRO ze dne 29. 1. 2018

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.7.2020 06:11:09 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.7.2020 06:11:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
27.7.2020 06:41:10

Vaše zpráva ze dne: 26.7.2020 06:11:09
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01B4KOA
Datum zaevidování: 27.7.2020 06:34:37

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
27.7.2020 06:41:10

Your message - dated 26.7.2020 06:11:09
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01B4KOA
Date of registration: 27.7.2020 06:34:37

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01B60FP
značka: MZDR 30888/2020-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 29.07.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1895930_001.pdf, Příloha - anonymizované rozhodnutí 60188-2017-2.pdf

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bendigová,
děkuji za zaslání Rozhodnutí.
Bohužel příloha g1895930 001.pdf je prázdná.
Prosím o opětovné zaslání.
S přátelským pozdravem,
Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.7.2020 15:46:21 v obsahu zprávy: Re: Odpověď elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.7.2020 15:46:21 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
29.7.2020 16:08:43

Vaše zpráva ze dne: 29.7.2020 15:46:21
v souboru: Re: Odpověď
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01B6BZS
Datum zaevidování: 29.7.2020 16:04:05

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
29.7.2020 16:08:43

Your message - dated 29.7.2020 15:46:21
in the file with the message contents [subject]:
Re: Odpověď
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01B6BZS
Date of registration: 29.7.2020 16:04:05

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

3 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Opakovaná expedice odpovědi č.j. 30888/2020-3

Identifikátor dokumentu: MZDRX01B6D3U
značka: MZDR 30888/2020-5/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 30.07.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1896889.pdf, průvodní dopis_g1895930_001.pdf, Příloha - anonymizované rozhodnutí 60188-2017-2.pdf

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer zanechal/a poznámku ()

Děkuji Ministerstvu zdravotnictví ČR za rychlé zveřejnění Rozhodnutí. Jsem s pozdravem.