Rozhodnutí, která souvisí s výstavbou tzv. Větrného parku Chomutov

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Statutární město Chomutov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopie všech PRAVOMOCNÝCH rozhodnutí která stavební úřad vydal firmě APB - PLZEŇ a.s., IČO 27066410 a která souvisí s výstavbou tzv. Větrného parku Chomutov ( Jednotlivých etap nebo souvisejících farem tzn. Větrná farma Kryštofovy Hamry, Větrná farma Výsluní 1,2, Větrná farma Křimov, Větrná farma Hora Svatého Šebestiána )

S přátelským pozdravem,

David Havlík

E-PODATELNA, Statutární město Chomutov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí, která souvisí s výstavbou tzv. Větrného parku Chomutov“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu jpg, pdf, doc, rtf, xls, docx, xlsx, gif, tiff, fo, zfo, png s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

E-PODATELNA, Statutární město Chomutov

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí, která souvisí s výstavbou tzv. Větrného parku Chomutov“ bylo doručeno 01.11.2017 09:55:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MMCH/113003/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.cz

Magistrát města Chomutova, Statutární město Chomutov

2 přílohy

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
tel.: +420 474 637 111
fax: +420 474 637 777
e-mail: Instituce [Statutární město Chomutov vyžaduje e-mail]
web: www.chomutov-mesto.cz