Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer vznesl tento dotaz dotaz na Zlínský kraj

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o anonymizované rozhodnutí ve věci pod spisovým číslem KUZL 55025/2017, ze dne 20. 11. 2017.

S přátelským pozdravem,

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2020-07-26 06:22:49.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017
Identifikátor / Identier: KUZL0C1DJ3EA

[Východní Morava] <https://www.vychodni-morava.cz/>

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.7.2020 06:22:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 26.7.2020 06:22:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 27.7.2020 07:30:42

Vaše podání ze dne: 26.7.2020 06:22:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00H1NDF
Datum zaevidování: 26.7.2020 06:22:49
Vaše evidenční údaje: Gehringer Renata, Mgr. et Mgr., ,, [FOI #8337 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

[Východní Morava] <https://www.vychodni-morava.cz/>

Slobodian Sandra, Zlínský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUZLP0182WKM
Značka : KUZL 49827/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Právní a kraj. ŽÚ
Věc : Odpověď Gehringer Renata
Věc podrobně : Odpověď Gehringer Renata
Datum podání : 29.7.2020

[Východní Morava] <https://www.vychodni-morava.cz/>

Mgr. et Mgr. Renata Gehringer zanechal/a poznámku ()

Děkuji Krajskému úřadu zlínského kraje za rychlé předání informací.