Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci 29 A 180/2020

Dotaz byl úspěšný.

Trnčáková Lenka

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 29 A 180/2020. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem Trnčáková Lenka

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí Krajského
soudu v Brně ve věci 29 A 180/2020" s evidenčním číslem
66af5b1b-aac3-4959-b0d3-66226f4e7156 a s běžným číslem 10871/2021 bylo
doručeno dne 16.01.2021 13:32:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu

 

 

 

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den, posílám Vám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

Pospíchalová, správa soudu