Rozhodnutí - kácení

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Plasy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

a) žádám o kopie vydaných rozhodnutí, která se týkají kácení stromů v Plasích v roce 2017,
b) žádám o seznam stromů/skupin stromů, které město plánuje kácet v roce 2017

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Povinný subjekt: Město Plasy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nejdříve děkuji za odpovědi na předchozí 2 infožádosti.
Ale ještě bych se chtěl připomenout s touto ohledně plánovaného kácení.

Děkuji.
S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Josef Domabyl, Město Plasy

5 příloh

Zasílám požadované informace.

 

Ing. Josef Domabyl

tajemník MěÚ Plasy

602 486 764

 

Josef Domabyl, Město Plasy

1 příloha

 

 

Ing. Josef Domabyl

tajemník MěÚ Plasy

602 486 764