rozhodnutí Čj: ČTÚ-50 332/2018-603 z 2.10.2019 a ČTÚ-33 213/2016-631/GaR z 24.8.2018

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Český telekomunikační úřad měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

budu rád za zaslání rozhodnutí Čj: ČTÚ-50 332/2018-603 z 2.10.2019.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Český telekomunikační úřad

1 příloha

Dobrý den,
po obdržení emailu, prosím, potvrďte převzetí na email: [emailová adresa].
S pozdravem Mgr. Marta Kuchařová, ředitelka odboru přezkoumávání rozhodnutí

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě Výzvy k upřesnění žádosti o poskytnutí informace ČTÚ-47 806/2019-603 z 27.11.2019 upřesňuji. Žádám o rozhodnutí ze dne 2. 10. 2019, čj. ČTÚ50 332/2018-603 i o rozhodnutí ze dne 24. 8. 2018, čj. ČTÚ33 213/2016-631/GaR. A to v elektronické podobě a zaslat na [email address]. (Obě rozhodnutí mám pouze v papírové podobě.) Zda to bude v úplné nebo anonymizované podobě, je mi jedno.

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

Podatelna ČTÚ, Český telekomunikační úřad

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.11.2019 12:17:04 v obsahu zprávy: Re: Výzva k upřesnění žádosti elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.11.2019 12:17:04 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí elektronického podání zaslaného na adresu
elektronické podatelny Českého telekomunikačního úřadu.
==============================================================

Datum podání : 28.11.2019 12:17:04
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Re: Výzva k upřesnění žádosti

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 28.11.2019 12:17:04
Identifikátor dokumentu: CTU0X07U5KH3
ČJ:
Vaše evidenční údaje: MIKULA ROMAN, Ing., /,, [FOI #7975 e-mail] ??

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
PRI-BezPoEm