Rozhodnutí Č.j. 5969/530/09,78222/ENV/09

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám sdělení a kopie dokladů, kterými společnost GEOMET s. r. o., IČ 27 75 29 76 držitel rozhodnutí číslo jednací 5969/530/09,78222/ENV/09 ze dne 20. července 2010 doložila splnění podmínky § 4 odst. (2) d) a f) zákona č. 62/1988 Sb.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronick+AOE- podatelna M+AX0-P, Ministerstvo životního prostředí

4 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2017/130/318
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2017/38344
Věc: 123/1998 Sb._Havlík_odpověď

Elektronick+AOE- podatelna M+AX0-P, Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2017/130/325
Vyřizuje: Helena Bokotejova
Evidenční číslo: ENV/2017/37181
Věc: 123/1998 Sb._Havlík_rozhodnutí