Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o kopii rozhodnutí 6 E 122/2003.

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 6 E
122/2003" s evidenčním číslem 191372fb-cd8c-4c44-b58e-9001c2db430b a s
běžným číslem 22965/2018 bylo doručeno dne 10.07.2018 11:36:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 6 E
122/2003" s evidenčním číslem 191372fb-cd8c-4c44-b58e-9001c2db430b a s
běžným číslem 22965/2018, doručené dne 10.07.2018 v 11:36:03 a ověřené dne
10.07.2018 v 11:42:21, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 216/2018" a
ke zpracování dne 10.07.2018 v 13:13:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Okresní soud v Uherském Hradišti k vyřízení mé žádosti 'Rozhodnutí 6 E 122/2003'.

Bohužel nemohu zaslanou přílohu v žádné aplikaci otevřít. Pokud možno kdyby mohla být s příponou .rtf,, .doc nebo .pdf.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/rozhodn...

Děkuji
S přátelským pozdravem,

Petr Kuja

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Rozhodnutí 6 E 122/2003" s evidenčním číslem
ed05c3f8-b062-4398-aaed-7f78d22037b9 a s běžným číslem 23575/2018 bylo
doručeno dne 15.07.2018 12:57:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Rozhodnutí 6 E 122/2003" s evidenčním číslem
ed05c3f8-b062-4398-aaed-7f78d22037b9 a s běžným číslem 23575/2018,
doručené dne 15.07.2018 v 12:57:47 a ověřené dne 15.07.2018 v 13:11:51,
bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 216/2018" a ke zpracování dne
16.07.2018 v 05:56:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Janča Vratislav, Okresní soud v Uherském Hradišti

3 přílohy

text v příloze

 

Vratislav Janča