Rozhodnutí 64 EXE 2147/2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozhodnutí 64 EXE 2147/2014 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 64 EXE
2147/2014" s evidenčním číslem 51df124e-55fc-451c-9358-65756a94dac7 a s
běžným číslem 35464/2015 bylo doručeno dne 09.04.2015 11:16:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 64 EXE
2147/2014" s evidenčním číslem 51df124e-55fc-451c-9358-65756a94dac7 a s
běžným číslem 35464/2015, doručené dne 09.04.2015 v 11:16:45 a ověřené dne
09.04.2015 v 11:22:08, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 47/2015" a
ke zpracování dne 09.04.2015 v 13:58:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

3 přílohy

Vážený pan

David Havlík

nar. 9.10.1976

Alejní 2410/3

415 01  Teplice

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedené dokumenty.

 

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [email address]
tel: 251441513
fax: 224948064