Rozhodnutí 52 C 198/2011

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech rozhodnutí ve věci 52 C 198/2011 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 52 C
198/2011" s evidenčním číslem 9ddf61de-2148-434d-b810-5ed0da96edc0 a s
běžným číslem 16675/2016 bylo doručeno dne 05.06.2016 19:40:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 52 C
198/2011" s evidenčním číslem 9ddf61de-2148-434d-b810-5ed0da96edc0 a s
běžným číslem 16675/2016, doručené dne 05.06.2016 v 19:40:03 a ověřené dne
06.06.2016 v 06:06:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "52 C 198/2011" a
ke zpracování dne 06.06.2016 v 09:15:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 7

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 52 C
198/2011" s evidenčním číslem 9ddf61de-2148-434d-b810-5ed0da96edc0 a s
běžným číslem 16675/2016, doručené dne 05.06.2016 v 19:40:03 a ověřené dne
06.06.2016 v 06:06:02, bylo přiřazeno ke spisové značce "11 SI 139/2016" a
ke zpracování dne 17.06.2016 v 15:40:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 7

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlková Barbora, Obvodní soud pro Prahu 7

3 přílohy

Vážený v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz dle zákana č. 106/1999 Sb.

Prosím Vás o potvrzení doručení tohoto e-mailu.

 

S pozdravem

 

Barbora Vlková

Dozorčí úřednice

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14, Praha 1

[1][emailová adresa]

Tel: 221 093 352

Mob.: 775 699 981

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]