Rozhodnutí 42 ICM 906/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Českých Budějovicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopie rozhodnutí 42 ICM 906/2015 byť i anonymizované

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Českých Budějovicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 42 ICM
906/2015" s evidenčním číslem fc8dd52f-d311-4490-bf22-d6f39ccaabb9 a s
běžným číslem 52464/2017 bylo doručeno dne 24.08.2017 17:57:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Českých Budějovicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zabloudilová Aneta, Krajský soud v Českých Budějovicích

3 přílohy

naše sp.zn. Si 167/2017

 

Vážený  pane,

 

v příloze zasíláme k Vaší žádosti ze dne 24.8.2017 sdělení s přílohou.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Aneta Zabloudilová

sekretariát Krajského soudu

v Českých Budějovicích

tel. č. 389 018 112

[1][emailová adresa]

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]