Rozhodnutí 40 Nt 1568/2016

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozhodnutí 40 Nt 1568/2016 ze dne 22.12.2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 40 Nt
1568/2016" s evidenčním číslem 447778d2-28b4-4585-8f90-41d95bec42ba a s
běžným číslem 10801/2017 bylo doručeno dne 10.02.2017 17:10:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hajná Hana, Okresní soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

 

 

Hana Hajná

správkyně aplikace

Okresní soud v Ústí nad Labem

Tel.: 477 047 600

Mobil:  778 749 722

e-mail: [emailová adresa]