Rozhodnutí 3 TDO 975/2016

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Nejvyšší soud ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok, odůvodnění a poučení rozhodnutí ve věci 3 TDO 975/2016, nejlépe ve formě kopie zmiňovaného rozhodnutí byť i anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 3 TDO
975/2016" s evidenčním číslem c2c4a044-58e4-4c1d-8f9e-c99d43007a65 a s
běžným číslem 8704/2016 bylo doručeno dne 17.08.2016 17:23:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 3 TDO
975/2016" s evidenčním číslem c2c4a044-58e4-4c1d-8f9e-c99d43007a65 a s
běžným číslem 8704/2016, doručené dne 17.08.2016 v 17:23:04 a ověřené dne
17.08.2016 v 17:30:27, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 123/2016" a
ke zpracování dne 18.08.2016 v 08:31:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.