Rozhodnutí 21 Cdo 668/2020-190

Dotaz byl úspěšný.

Ludmila Surovjatkinová

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o anonymizované rozhodnutí ve věci pod spisovým číslem 21 Cdo 668/2020-190 ze dne 2. 6. 2020.

S přátelským pozdravem,

Ludmila Surovjatkinová

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 21 Cdo
668/2020-190" s evidenčním číslem 1d6608ab-bb89-491a-a18d-6238235c7978 a s
běžným číslem 7946/2020 bylo doručeno dne 29.07.2020 07:55:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 21 Cdo
668/2020-190" s evidenčním číslem 1d6608ab-bb89-491a-a18d-6238235c7978 a s
běžným číslem 7946/2020, doručené dne 29.07.2020 v 07:55:12 a ověřené dne
29.07.2020 v 07:56:36, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 136/2020" a
ke zpracování dne 29.07.2020 v 09:12:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

3 přílohy

Vážená paní,

    v přílohách Vám zasílám poskytované informace k řízení sp. zn. Zin
136/2020

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20

657 37 Brno

+420 541 593 162

[1][emailová adresa]

www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]