Rozhodnutí 21 CDO 4213/2016

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Nejvyšší soud ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozhodnutí 21 CDO 4213/2016 ze dne 19.01.2017 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 21 CDO
4213/2016" s evidenčním číslem 7dbe1f84-4bf8-459c-84f9-1f6040527f93 a s
běžným číslem 2667/2017 bylo doručeno dne 26.02.2017 15:38:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 21 CDO
4213/2016" s evidenčním číslem 7dbe1f84-4bf8-459c-84f9-1f6040527f93 a s
běžným číslem 2667/2017, doručené dne 26.02.2017 v 15:38:25 a ověřené dne
26.02.2017 v 15:42:34, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 23/2017" a
ke zpracování dne 27.02.2017 v 08:17:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.