Michal Koldinský

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí elektronické kopie rozhodnutí včetně odůvodnění vydaného Krajským soudem v Praze dne 12. 07. 2018 ve věci spisové značky 12 TO 209 / 2018.

Za poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Koldinský

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 12 TO 209
/ 2018" s evidenčním číslem 1937f787-5949-4c60-b530-cd2ba44886ef a s
běžným číslem 113687/2018 bylo doručeno dne 16.12.2018 16:59:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

Tel.: 257 005 412

[emailová adresa]

 

Michal Koldinský

Povinný subjekt: Havlíčková Zita

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Havlíčková,

děkuji za poskytnutí informací.

S pozdravem

Michal Koldinský