rozhodnutí 12 Ca 5/2009

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městský soud v Praze měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím, o zaslání kopie rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2009, sp. zn. 12 Ca 5/2009 (v anonymizované podobě).

S přátelským pozdravem,

Nováková

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozhodnutí 12 Ca
5/2009" s evidenčním číslem 953b02ac-63ae-4c61-b6be-6e418dc613c7 a s
běžným číslem 41969/2017 bylo doručeno dne 18.02.2017 09:39:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.