Rozhodnutí 10 T 1/2013

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok o vině a trestu a poučení ze dne 28.11.2016 ve věci 10 T 1/2013 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí 10 T
1/2013" s evidenčním číslem f858ab17-8128-481a-8589-3b26ee6ac254 a s
běžným číslem 19707/2017 bylo doručeno dne 01.02.2017 12:13:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

4 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 6.2.2017, anonymizovaný výrok rozsudku
KS v Brně ze dne 28.11.2016, sp. zn. 10 T 1/2013 a rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti ze dne 6.2.2017.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]