Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
ba7a363a-1098-4c4c-af7f-110531d8081a a s běžným číslem 49041/2013 bylo
doručeno dne 23.07.2013 13:07:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
ba7a363a-1098-4c4c-af7f-110531d8081a a s běžným číslem 49041/2013,
doručené dne 23.07.2013 v 13:07:07 a ověřené dne 23.07.2013 v 13:08:04,
bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 132/2013" a ke zpracování dne
23.07.2013 v 14:21:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Hradcová Ilona
Obvodní soud pro Prahu 9

25/7/2013

39 SI 132/2013
 
Lukáš Blažej
 
     V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/99 Sb., zasílám v příloze sdělení zdejšího soudu.
 
Hradcová Ilona, tel. 251 44 3242
sekretariát správy soudu
Obvodní soud pro Prahu 9
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
100 83  Praha 10