Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 8

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
cfa72b68-ac09-46fe-bbfb-dd214a9706ea a s běžným číslem 40320/2013 bylo
doručeno dne 22.07.2013 11:53:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 8

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Blažej

Vážená paní Břichnáčová,

potvrzuji převzetí písemnosti.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Lukáš BLAŽEJ

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Břichnáčová Alena
Obvodní soud pro Prahu 8

26/7/2013

48 Si 141/2013

 

 

Vážený pane Blažku,

 

v příloze Vám zasílám sdělení JUDr. Zuzany Bohdanecké ze dne 25. 7. 2013.

 

Prosím o potvrzení převzetí.

 

Děkuji za spolupráci.

 

V úctě

 

 

Alena Břichnáčová

správa soudu

 

Obvodní soud pro Prahu 8

28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 - Vršovice

 

tel: 251442330

fax: 251442332

e-mail: [1][[1]email address]

References

Visible links
1. mailto:[[2]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...