Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Tůmová Jana Mgr., Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

 

Dobrý den,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací spolu
s anonymizovanými rozhodnutími zdejšího soudu, které budou zaslány
izolovaně, neboť  v nascannované podobě jejich velikost překračuje
povolenou mez pro přílohy e-mailu.

 

S pozdravem

 

Jana Tůmová, Obvodní soud pro Prahu 6

Tůmová Jana Mgr., Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Dobrý den,

v příloze zasílám II. část nascannovaných anonymizovaných rozhodnutí
zdejšího soudu.

 

S pozdravem

 

Jana Tůmová, Obvodní soud pro Prahu 6