Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
894f0537-aedb-4533-9732-d19216050f19 a s běžným číslem 99906/2013 bylo
doručeno dne 22.07.2013 11:51:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
894f0537-aedb-4533-9732-d19216050f19 a s běžným číslem 99906/2013,
doručené dne 22.07.2013 v 11:51:04 a ověřené dne 22.07.2013 v 11:53:10,
bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 312/2013" a ke zpracování dne
22.07.2013 v 13:24:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Hrušková Alena
Obvodní soud pro Prahu 4

25/7/2013

Lukáš Blažej

SNP 39

400 11  Ústí nad Labem

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá sdělení k Vaší žádosti ze dne 22.07.2013
ve shora uvedené věci.

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [[1]email address]
tel: 251441513
fax: 224948064

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...