Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
78196be5-eaba-463e-8120-caf5927cd80a a s běžným číslem 43430/2013 bylo
doručeno dne 22.07.2013 11:48:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
78196be5-eaba-463e-8120-caf5927cd80a a s běžným číslem 43430/2013,
doručené dne 22.07.2013 v 11:48:20 a ověřené dne 22.07.2013 v 11:51:00,
bylo přiřazeno ke spisové značce "53 SI 180/2013" a ke zpracování dne
23.07.2013 v 11:50:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Blažej

Dobrý den,

potvrzuji přijetí připojené písemnosti a děkuji za rychlé vyřízení žádosti.

S přáním hezkého dne,
Lukáš Blažej

Valehrachova Dana, Obvodní soud pro Prahu 3

Děkuji a přeji také hezký den

Dana Valehrachová
správa aplikace

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Od: Valehrachova Dana
Obvodní soud pro Prahu 3

23/7/2013

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, podanou k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 dne
22.7.2013, žádost je evidována u zdejšího soudu pod sp.zn. 53Si 180/2013.

 

S ohledem na doručování písemnosti elektronickou poštou Vás žádám o
potvrzení přijetí připojené písemnosti formou krátké odpovědi na tento
e-mail.

 

Děkuji, s pozdravem

 

Dana Valehrachová

správa aplikace

Obvodní soud pro Prahu 3

Jagellonská 5

130 00  Praha 3

tel. 221 477 413