Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Kroměříži

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
75d1df25-ee21-43e5-91f1-f5e8fe731dbe a s běžným číslem 22337/2013 bylo
doručeno dne 29.07.2013 10:11:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kroměříži

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hájková Libuše, Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Žádám o potvrzení přijetí.

 

S pozdravem

 

 

Libuše Hájková

správce aplikace

OS Kroměříž

Tel. 573 522 117