Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Trutnově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Trutnově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
a56790e9-ec4b-4f13-943c-def3f98fa38b a s běžným číslem 30570/2013 bylo
doručeno dne 29.07.2013 10:08:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Trutnově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Štočková Jitka, Okresní soud v Trutnově

2 přílohy

viz příloha

Okresní soud v Trutnově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
a56790e9-ec4b-4f13-943c-def3f98fa38b a s běžným číslem 30570/2013,
doručené dne 29.07.2013 v 10:08:47 a ověřené dne 29.07.2013 v 10:12:07,
bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 146/2013" a ke zpracování dne
05.08.2013 v 13:52:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Okresní soud Trutnov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.