Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Jičíně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Jičíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
bd511d63-e267-4488-b237-15c641460183 a s běžným číslem 19403/2013 bylo
doručeno dne 29.07.2013 10:06:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jičíně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

DYTRYCHOVÁ Vladimíra - Okresní soud v Jičíně, Okresní soud v Jičíně

1 příloha

Vážený pane Blažeji,

požádal jste Okresní soud v Jičíně o poskytnutí

rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

U zdejšího soudu není vedeno žádné řízení, kde by shora jmenovaný účastník vystupoval jako žalobce nebo žalovaný.

Pouze v několika případech zde vystupuje jako oprávněný v exekučním řízení.

Žádám Vás tedy o sdělení, zda požadujete tato rozhodnutí o nařízení exekuce.

Děkuji a jsem s pozdravem

DYTRYCHOVÁ Vladimíra
Okresní soud v Jičíně
Ředitelka správy
[1][email address]

493 547 161

Dne 29.7.2013 10:26, Elektronická podatelna - Okresní soud v Jičíně
napsal(a):

-------- Původní zpráva --------

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v řízeních, jejichž
účastníkem je OSA
Datum: Mon, 29 Jul 2013 10:06:07 +0200
Od: Lukáš Blažej [2]<[FOI #522 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Okresní soud v Jičíně
[3]<[email address]>

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Okresní soud v Jičíně

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Okresní soud v Jičíně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Informaci poskytněte elektronicky na email: [4][FOI #522 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách [5]www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

29/7/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[6]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #522 e-mail] ??
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #522 e-mail] ??
5. http://www.informaceprovsechny.cz/
6. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Lukáš Blažej

Dobrý den,

předmětem žádosti byly pouze rozhodnutí v řízeních, kde OSA vystupuje jako žalobce nebo žalovaný, nikoliv exekučně oprávněný či povinný.
Děkuji za sdělení, žádost považuji za vyřízenou v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.

S pozdravem,
Lukáš Blažej