Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
25396cfc-a5ca-4450-8d41-e0eb29a5d1f3 a s běžným číslem 40551/2013 bylo
doručeno dne 27.07.2013 21:53:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Matoušková Lenka, Okresní soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobrý den,

 

dle Vaší žádosti zasílám v příloze požadovanou informaci.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Lenka Matoušková

správce aplikace a dozorčí úřednice

 

Okresní soud v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227

502 00 Hradec Králové

tel.: 495000928

[1][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Lukáš Blažej zanechal/a poznámku ()

Žádost byla zodpovězena až po podání stížnosti.
"V poznámce je třeba použít text s malými i velkými písmeny. Bude se tak lépe číst i ostatním."