Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Sokolově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
e6c6e1bf-e7c8-4361-afd9-a643d8118f22 a s běžným číslem 33533/2013 bylo
doručeno dne 26.07.2013 21:37:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Sokolově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
e6c6e1bf-e7c8-4361-afd9-a643d8118f22 a s běžným číslem 33533/2013,
doručené dne 26.07.2013 v 21:37:27 a ověřené dne 26.07.2013 v 21:41:10,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 336/2013" a ke zpracování dne
29.07.2013 v 14:32:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Okresní soud Sokolov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud SOK, Okresní soud v Sokolově

2 přílohy

 

 

Od: OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Spisová značka: 0Si 336/2013

Příloha: Si 336_2013.docx

Komu: [1][FOI #514 e-mail] ??

 

 

Za elektronickou podatelnu

Okresního soudu v Sokolově

Dagmar Lovasová

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #514 e-mail] ??