Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Lukáš Blažej vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Karlových Varech

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Karlových Varech

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
c99283f6-3dec-45e4-9a70-7fc8ee4e4934 a s běžným číslem 42325/2013 bylo
doručeno dne 26.07.2013 21:32:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karlových Varech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karlových Varech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
c99283f6-3dec-45e4-9a70-7fc8ee4e4934 a s běžným číslem 42325/2013,
doručené dne 26.07.2013 v 21:32:41 a ověřené dne 26.07.2013 v 21:33:31,
bylo přiřazeno ke spisové značce "45 SI 198/2013" a ke zpracování dne
29.07.2013 v 08:38:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Okresní soud Karlovy Vary

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Blažej zanechal/a poznámku ()

K Vaší stížnosti dle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. doručené soudu dne 12.08.2013 uvádím, že Vám v příloze zasílám informaci k Vaší žádosti ze dne 26.07.2013.
Tím považuji stížnost, s odkazem na § 16a odst. 5 citového zákona, za vyřízenou.

K Vaší žádosti sdělujeme, že u Okresního soudu v Karlových Varech není a nebylo
vedeno řízení, ve kterém by OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, IČ
63839997, vystupoval jako žalobce nebo žalovaný.