Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Domažlicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
e4563808-8aec-47d4-bc66-bef9477024b1 a s běžným číslem 17075/2013 bylo
doručeno dne 26.07.2013 21:30:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Domažlicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
e4563808-8aec-47d4-bc66-bef9477024b1 a s běžným číslem 17075/2013,
doručené dne 26.07.2013 v 21:30:54 a ověřené dne 26.07.2013 v 21:33:30,
bylo přiřazeno ke spisové značce "15 SI 27/2013" a ke zpracování dne
29.07.2013 v 09:15:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Okresní soud Domažlice

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud DOM, Okresní soud v Domažlicích

1 příloha

Okresní soud v Domažlicích

15 SI 27/2013

 

 

 

                Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb.,

                         o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

 

                          Vážený pane,

 

                         sdělujeme Vám, že u Okresního soudu v Domažlicích
není vedeno žádné

              řízení, kde by vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA –
ochranný svaz autorských

             pro práva k dílům hudebním, o.s., IČO 63839997.

 

 

 

                                                                              
Předseda okresního soudu:

                                                                                        
JUDr. Jan Švígler

 

 

 

Za správnost:

Lucie Schröpferová