Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud Praha-východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
17b25485-f17c-43de-b824-94ace8fd0c3f a s běžným číslem 31929/2013 bylo
doručeno dne 25.07.2013 21:34:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Popovičová Lenka, Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze zasíláme Vámi požadované informace – OSA – ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

 

S pozdravem

 

Mgr. Roman Fremr, v. r.

místopředseda Okresního soudu Praha – východ

 

Za správnost:

 

 

              Lenka Popovičová

                   Infocentrum

       Okresní soud Praha - východ

    [email address]

           tel.: 221 729 311,399

 

 

Prosím o potvrzení přijetí tohoto emailu.

Děkuji

Popovičová

Lukáš Blažej

Potvrzuji přijetí písemnosti a považuji žádost za vyřízenou v souladu se zákonem.

S pozdravem,
Lukáš Blažej

Popovičová Lenka, Okresní soud Praha-východ

Díky za potvrzení.

 

 

             Lenka Popovičová

                   Infocentrum

       Okresní soud Praha - východ

    [email address]

           tel.: 221 729 311,399

 

 

 

ukázat citované pasáže