Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
0710a778-b900-4b92-a59f-7f0f3263cf8f a s běžným číslem 29457/2013 bylo
doručeno dne 25.07.2013 21:31:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Zdena Němečková, Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

 
Dobrý den pane Blažeji,
k Vaší žádosti ze dne 25.07.2013 sděluji, že u Okresního soudu v Mladé
Boleslavi nevystupuje OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, o. s., IČO: 63839997, v roli žalobce ani žalovaného.
 
S pozdravem
 
 
Bc. Zdena Němečková
ředitelka správy
Okresního soudu v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100, 293 05  Mladá Boleslav
tel.: 326 377 537 (500)