Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Berouně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
cc3b4b6a-cb21-48cb-80fa-31cb2d457da2 a s běžným číslem 19334/2013 bylo
doručeno dne 23.07.2013 13:10:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Berouně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

OS Beroun,

Dobrý den, potvrzuji přijetí Vašeho podání dne 23.7.2013 v 13.10 hod.
Přecechtělová Jana
Vyšší podací oddělení
OS Beroun
________________________________________

ukázat citované pasáže

Okresní soud v Berouně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
cc3b4b6a-cb21-48cb-80fa-31cb2d457da2 a s běžným číslem 19334/2013,
doručené dne 23.07.2013 v 13:10:30 a ověřené dne 23.07.2013 v 13:11:12,
bylo přiřazeno ke spisové značce "32 SI 97/2013" a ke zpracování dne
24.07.2013 v 15:10:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Okresní soud Beroun

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lukáš Blažej

Při dodržení třicetidenní lhůty podle § 16a odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám ve smyslu § 16a výše uvedeného zákona tuto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

V Žádosti o informace podle výše uvedeného zákona, které byla přidělena značka 32 Si 97/2013, jsem požadoval poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO 63839997 a zároveň jsem žádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení těchto řízení. Povinný subjekt uvedl, že požadované informace se ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) výše uvedeného zákona nevztahují k jeho působnosti, nýbrž k půobnosti Krajského soudu v Praze a žádost odložil s tím, že ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona, o nárocích z ohrožení a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně.

S vyjádřením povinného subjektu, že požadované informace se ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) nevztahují k jeho působnosti, nýbrž k půobnosti Krajského soudu v Praze nesouhlasím, neboť poskytnutí rozhodnutí vedených u Okresního soudu v Berouně se vztahuje k působnosti Okresního soudu v Berouně a ten nemůže žádost odložit s tím, že rozhodnutími Okresního soudu v Berouně disponuje i jiný soud. S tvrzením, že ve sporech o nárocích vycházejících z autorského zákona, o nárocích z ohrožení a porušení práv podle autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva podle autorského zákona rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně, souhlasím, ovšem podotýkám, že i přesto mohlo být u povinného subjektu vedeno řízení, ve kterém vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO 63839997 (viz např. 9C 51/2008 u Obvodního soudu pro Prahu 3).

S pozdravem,

Lukáš Blažej

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Marcela Hrušková
Okresní soud v Berouně

29/7/2013

Viz. příloha

 

 
S pozdravem

 

Marcela Hrušková

Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám. 1249

Beroun

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Marcela Hrušková
Okresní soud v Berouně

25/7/2013

Viz příloha

 

 

S pozdravem

 

Marcela Hrušková

Okresní soud v Berouně

Wagnerovo nám. 1249

Beroun

[1]Admin | [2]Odkaz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/admin/reque...
2. http://www.infoprovsechny.cz/request/roz...