Rozhodnutí v řízeních, jejichž účastníkem je OSA

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Okresní soud v Benešově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o poskytnutí rozhodnutí ve všech věcech vedených u
povinného subjektu, kde vystupoval jako žalobce nebo žalovaný OSA -
ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., IČO
63839997.
Dále bych rád požádal o alespoň řádové vyčíslení nákladů na vedení
těchto řízení.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Okresní soud v Benešově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí v
řízeních, jejichž účastníkem je OSA" s evidenčním číslem
e8bfc0a4-c3e3-49e7-a967-d622446334b6 a s běžným číslem 21087/2013 bylo
doručeno dne 23.07.2013 13:10:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných příloh v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Benešově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Miroslava Stibůrková, Okresní soud v Benešově

1 příloha

 
 
Dobrý den,
k Vaší žádosti o podání informace sdělujeme, že u zdejšího soudu
nevystupuje jako žalovaný ani jako žalobce OSA - ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o.s.
Okresní soud v Benešově
JUDr. Lenka Škubalová, v.r.
 
Za správnost: Stibůrková